แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
       ข่าวสาร อบต.หนองเหล่า
 

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว พัฒนาชุมชนบ้านเดือยไก่ หมู่ 7 ตำบลหนองเหล่า

15 มิ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเหล่า 98
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.พสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมใจจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัายู่ห...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 173 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรมอบต.หนองเหล่า

บริการประชาชน (e-Service)

ปฏิทินงาน

ลิงก์ที่น่าสนใจ