ท่านสามารถรแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
  3. ทางโทรศัพท์ 045-251-351 (วันและเวลาราชการ 8.30น-16.30น)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง