header

กฎหมายและระเบียบ

สำหรับสมาชิก

345090
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
133
273
1571
341141
876
9113
345090
หมายเลขไอพี: 18.205.109.152
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-04 20:59:44

กองคลัง

 

   

1 
นางสาวกาญจนา   ดาศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

2
นายอำนาจ ด้วงโพนแร้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
   3        นางสาวสตินันต์  เผ่าสีหา 
           เจ้าพนักงานพัสดุ
     4     นางวิไลลักษณ์  ไชยชาติ
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
           
5
นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ชื่น 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  6        นายณัฐวุฒิ  กากแก้ว 
       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    7
      นางสาวภาวิณี  มิ่งขวัญ 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
           
 8
    นางสาวสุภัสสรา  ประทาน  
  แม่บ้าน
         footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี