header

กฎหมายและระเบียบ

สำหรับสมาชิก

321376
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
112
208
563
319263
1431
8498
321376
หมายเลขไอพี: 34.239.172.52
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 16:03:40

กองคลัง

 

   

1 
นางสาวกาญจนา   ดาศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

2
นายอำนาจ ด้วงโพนแร้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
   3        นางสาวสตินันต์  เผ่าสีหา 
           เจ้าพนักงานพัสดุ
     4     นางวิไลลักษณ์  ไชยชาติ
     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
           
5
นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ชื่น 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  6        นายณัฐวุฒิ  กากแก้ว 
       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    7
      นางสาวภาวิณี  มิ่งขวัญ 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
           
 8
    นางสาวสุภัสสรา  ประทาน  
  แม่บ้าน
         footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี