header

กฎหมายและระเบียบ

สำหรับสมาชิก

321403
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
139
208
590
319263
1458
8498
321403
หมายเลขไอพี: 34.239.172.52
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 17:58:29

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางแพง ทรงกลด ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 2413 บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 15

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากกองทุนหมู่บ้านถึงหน้าวัดหนองเหล่า บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 11

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลาง1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน จากบ้านนางพเยาว์ ธารกาล ถึงบริเวณโนนธาตุ บ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลาง1โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินลูกรัง จากบ้านนายอุดร ศิริคุณ ถึงนานายบุญศรี สายเมฆ บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินลูกรังรอบหมู่บ้าน จากบริเวณที่นานายสุรศิลป์ มีธรรม ถึงนานายคำแสน ชาติงาม บ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินลูกรังรอบหมู่บ้าน เส้นซอยข้างโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน ถึงนานายพลาด สมสมัย ถึงเส้นทางไปบ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8
  2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงหินลูกรัง จากนานางลำไพ เชื้อพงษ์ ถึงนาผู้ช่วยปฏิวัติ ตันสิงห์ บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4
  3. ประกาศราคากลาง1โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านหนองดูน หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3
  4. ประกาศราคากลาง1โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านเดือยไก่ หมู่ที่ 7 ไปบ้านทุ่งสว่าง

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี