โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลหนองเหล่า โครงการอาหารกลางวัน "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" และมาตรการการป้องกันเหตุจากภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18 พ.ค. 2023 23:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 47
วันนี้ (18 พ.ค.2566)เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มอบหมายให้ นายมรกต  รงค์โยธิน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แล...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ตำบลหนองเหล่า ประจำปี 2566

14 เม.ย. 2023 17:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 81
       อบต.หนองเหล่า สืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงคู่ชุมชน 15 หมู่บ้าน จัดโครงการสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน นายสมศักดิ์  สายมณี...

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว

16 ก.พ. 2023 21:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 88
พสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมใจจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัายู่หัว  ณ ทางหลวงหมายเลข 2409 บ้านหนองเหล...

KICK OOF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

17 พ.ย. 2022 19:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 144
#KICK OOF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน#         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ได้จัดกิจกรรม KICK OOF โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าเพื่อสร้างการร...

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหนองเหล่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรในเบื้องต้น

17 พ.ย. 2022 19:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 83
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหนองเหล่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรในเบื้องต้...

จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

17 พ.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 136
#จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน#      พนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยพสกนิกรตำบลหนองเหล่า ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณห้องประชุม เพื่...

หลอมรวมใจทอดกฐินสามัคคีอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2565

1 พ.ย. 2022 02:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 169
    นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2565 ณ วัดบูรพา บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2565

23 ต.ค. 2022 20:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 139
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.2565       นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม...

ผนึกพลังขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

21 ต.ค. 2022 23:55:05 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 180
#ผนึกพลังขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน#      วันนี้ (21 ต.ค. 2565) เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน...

มอบถุงยังชีพและปัจจัยช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส

21 ต.ค. 2022 17:56:02 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 159
#มอบถุงยังชีพและปัจจัยช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส# วันนี้ (20 ตุลาคม 2565) เวลา 07.00 น. ณ วัดบ้านเดือยไก่ ต.หนองเหล่า นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมน...

ร่วมโครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

21 ต.ค. 2022 17:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 139
  วันนี้ (20 ต.ค. 2565) เวลา 07.00 น. นางสุรีพร  เห็มคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมโครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า เพื่อสืบสานมรด...

โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า

21 ต.ค. 2022 16:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 138
#โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า# สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พร้อมจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      วันนี้ (20 ต.ค.2565) เวลา 07.00 น. นายปรีดา &nbs...

โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า

21 ต.ค. 2022 16:40:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 302
#โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า# สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พร้อมจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      วันนี้ (20 ต.ค.2565) เวลา 07.00 น. นายปรีดา &nbs...

พิธีเปิดโครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า

21 ต.ค. 2022 14:20:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 149
#โครงการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมตำบลหนองเหล่า# สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พร้อมจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      วันนี้ (20 ต.ค.2565) เวลา 07.00 น. นายปรีดา &nbs...

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2022 17:01:55 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 110
        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิด...

โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2022 16:58:28 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 96
        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิด...

ลงพื้นที่ประชาคมข้อบัญญัติ อบต.การจัดการสิ่งปฏิกูลฯ และการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

12 ก.ย. 2022 23:48:20 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 214
วันนี้(12 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น.- 12.00 น. นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มอบหมายให้นายประภักดิ์  นนทไสย์ หัวหน้าสำนักปลัด นำข้าราชการ และพนักงานในสังกัดสำนั...

มอบของที่ระลึกสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสพนักงานเกษียณอายุราชการ

5 ก.ย. 2022 20:08:24 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อบต.หนองเหล่า 131
วันนี้ (5 กันยายน 2565) นายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นประธานในการประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน 2565 ณ หอประชุม เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนใ...