สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลหนองเหล่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรในเบื้องต้น
     วันนี้ ( 17  พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จำนวน 20 ชุด มอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อ ช่วยแบ่งเบาภาระ และเป็นขวัญกำลังใจต่อพสกนิกร นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า