วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.พสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมใจจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัายู่หัว  ณ ชุมชนบ้านเดือยไก่ หมู่ 7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  จิตอาสาพระราชทาน คณะครู และพสกนิกรประชาชนชาวตำบลหนองเหล่า ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดตัดหญ้าไหล่ทางรอบหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย และการทำความสะอาดศาลาประชาคมหมู่บ้าน