พสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมใจจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัายู่หัว  ณ ทางหลวงหมายเลข 2409 บ้านหนองเหล่า - บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์  สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  จิตอาสาพระราชทาน คณะครู และพสกนิกรประชาชนชาวตำบลหนองเหล่า ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดตัดหญ้าไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน 2409 สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย