แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
       ข่าวสาร อบต.หนองเหล่า
 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเหล่า

1 พ.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเหล่า 197
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หนองเหล่า นายสมศักดิ์ สายมณี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 149 ผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรมอบต.หนองเหล่า

บริการประชาชน (e-Service)

ปฏิทินงาน

ลิงก์ที่น่าสนใจ