#จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน#
     พนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลหนองเหล่า พร้อมด้วยพสกนิกรตำบลหนองเหล่า ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดเตรียมสถานที่บริเวณห้องประชุม เพื่อประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แด่พสกนิกรผู้ประสบภัย จำนวน 20 คน ในพื้นที่ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสาทสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า