โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว พัฒนาชุมชนบ้านเดือยไก่ หมู่ 7 ตำบลหนองเหล่า

15 มิ.ย. 2023 22:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเหล่า 154
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.พสกนิกรชาวตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หลอมรวมใจจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจัายู่ห...