องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-251351 โทรสาร. 045-251351
E-Mail: @nonglao.go.th
นายสมศักดิ์ สายมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า โทร. 081-073-4936
นายสุราช แสงไชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า โทร. 084-829-2342
นายบุญมี คำพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า โทร. 083-382-8499
นายบุญมี ประกอบ เลขานุการนายกฯหนองเหล่า โทร. 089-981-4084

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE